• group.anit@gmail.com
  • Tel: 065/84-49-221

Dezinfekcija

Dezinfekcija

dezinfekcija-001

Dezinfekcija (Disinfection: dis + lat. inficere – loš, okužen),  u širem smislu predstavlja skup postupaka kojima se uklanjaju, onesposobljavaju ili uništavaju mikroorganizmi u toj meri da nisu sposobni da izazovu infekciju. Dezinfekcija u užem smislu predstavlja zbir mera kojima se smanjuje broj mikroorganizama ispod infektivne doze, odnosno uništavanje ili oslabljivanje patogenih mikroorganizama.

Sanitacija je primena dezinfekcije u javnoj higijeni.

Antiseptik je materija koja inhibira – sprečava  razvoj mikroorganizama, a da ih pri tom nužno ne ubija.

Razlika između dezinfekcije i sterilizacije je u tome što sterilizacijom uništavamo sve mikroorganizme.

 

PODELA I VRSTE DEZINFEKCIJE

Vrste dezinfekcija – s obzirom na  vreme primene su:

– Profilaktička odnosno higijenska dezinfekcija se sprovodi redovno u svrhu profilakse zaraznih bolesti. Izvodi se dezinficijensima širokog spektra delovanja. Profilaktička dezinfekcija se vrši periodično, ali i može biti inicirana specifičnim epidemiološkim ili epizootiološkim prilikama. U sklopu profilaktičke dezinfekcije su i DEZINFEKCIJSKE BARIJERE za vozila i ljude na ulazima u  objekte.

– Tekuća dezinfekcija se provodi tokom trajanja neke zarazne bolesti. Kako tu već imamo prilično jasno definisanog uzročnika, uglavnom se sprovodi ciljano dezinficijensima koji će uništiti konkretnog uzročnika.

– Završna ili konačna dezinfekcija se sprovodi nakon završetka epidemije. Nužna je  kod kontaktnih zaraznih bolesti koje se suzbijaju po zakonu. Prekid takvih zaraza može se proglasiti tek nakon što je, između ostalog, sprovedena odgovarajuća završna dezinfekcija.

 

PODELA DEZINFEKCIJE PREMA STEPENU ELIMINACIJE RAZLIČITIH VRSTA MIKROORGANIZAMA:

–  Dezinfekcija visokog nivoa (high-level desinfection)

–  Dezinfekcija srednjeg nivoa (intermediate-level disinfection)

–  Dezinfekcija niskog nivoa (low-level disinfection)