• group.anit@gmail.com
  • Tel: 065/84-49-221

Dezinsekcija preparatima u vidu gela

Dezinsekcija preparatima u vidu gela

dezinsekcija_gelomOd davnina se pokušava kontrolisati rast i razvoj štetnih organizama kako zbog zdravlja ljudi, tako i zbog zaštite njegove okoline. U poslednjih nekoliko decenija koristile su se tri glavne grupe insekticida, kao što su organofosfati, koji deluju kao neurotoksini, karbamati koji su inhibitori enzima acetilholinesteraze (AChE ) i piretroidi koji inhibiraju enzime jetre. Međutim, primena nekih od pomenutih grupa jedinjenja se sve više povlači iz upotrebe. Pre svega zbog njihove male selektivne toksičnosti, tj. mogućnost da ove grupe prouzrokuju toksične efekte kod životinja i ljudi, koji su u kontaktu sa biocidima .

S obzirom na vremensku dužinu korišćenja ovih insekticida, razvila se rezinstentnost insekata na ove biocide, i potrebu za uvođenjem novih. Najbolje karakteristike dala je nova grupa insekticida tj. neonikotinoidi koji su pokazali veliku efikasnost u suzbijanju štetočina, kao i netoksičnost po okolinu i sisare .

Ozbiljan zaokret u ovakvim tretmanima je nastao poslednjih desetak godina kada su u praksi počeli da se koriste fipronil, imidakloprid i selamektin.

Takođe i sve veće postojanje rezinstencije ranije osetljivih insekata, zagađenje ekosistema usled tretiranja ambijenta, veći utrošak insekticida zbog smanjene kontrole primene i samim tim skuplji tretman .

Preporuke Svetske zdravstvene organizacije ( WHO ), Centra za Veterinarsku Medicinu (CVM) u okviru Američke uprave za hranu i lekove ( US FDA ) i Centra za zaštitu životne sredine ( US EPA ) su da se primena organofosfata svede na što je moguće manju meru ili da se potpuno obustavi njihova upotreba, što je u mnogim zemljama i učinjeno.

 

DEZINSEKCIJA PREPARATIMA U VIDU GELA – Prilikom korišćenja neonikotinoida, kao aktivne materije, postiže se maksimalan efekat u vidu smanjenja infestacije.

Primenom ovakvog vida formulacije mamka postignuta je mnogo veća atraktivnost za insekte koji prenošenjem aktivne materije u skrovišta potpomažu bržem postizanju rezultata smanjenja infestacije.

Prednost ove vrste tretmana je i u tome što nema prethodne pripreme prostora, prekida procesa rada zaposlenih u objektu, niti posebnih mera čišćenja nakon tretmana, što je slučaj prilikom primene aktivnog tretmana. Takođe  nema neprijatnih mirisa i ispuštanja zagađujućih materija. Većina ovih mamaka ima rešenje Agencije za hemikalije da ne spada u grupu otrova, tj. one koje u sebi sadrže neonikotinoide, kao i  zbog smanjene koncentracije aktivne materije u preparatu .

Pri korišćenju ovakve vrste mamaka, smanjuje se zagađenje životne sredine jer ne dolazi do raspršavanja aktivne materije u okolinu, uticaj na zdravlje ljudi i toplokrvnih životinja.