• group.anit@gmail.com
  • Tel: 065/84-49-221

Monitoring nivo infestacije insekata

Monitoring nivo infestacije insekata

MONITORING BROJNOSTI INSEKATA

Pre svakog rada, kao i nakon  njega vrši se ispitivanje brojnosti tj. nivo infestacije insekata.

Pri vršenju monitoringa brojnosti insekata koriste se monitoring kutije, koje su plastične i zaštićene od spoljašnjih uticaja, sa otvorima sa strane za prodor insekata, i lepljivom podlogom na kojoj se nalazi atraktant u vidu feromona.

Monitoring kutije se postavljaju na mestima za koja se predpostavlja da postoji najveća brojnost insekata.

Monitoring kutije se prate oko 72 sata od momenta postavljanja, nakon čega sledi faza prebrojavanja brojnosti.

suzbijanje_stetnih_organizama