• group.anit@gmail.com
  • Tel: 065/84-49-221

Usluge DDD

Usluge DDD

U saradnji sa vašim  odgovornim licem naš stručni tim bi za svaki vaš objekat izradio  program mera, obim edukacije zaposlenih radnika, sa  evidentiranjem kritičnih i kontrolnih tačaka i njihovim unošenjem u situacioni plan vaših prostora, sa dinamikom  vršenja u cilju što kvalitetnijeg sprovođenja preventivno sanitarnih mera.

Za vršenje DDD usluga u Vašim objektima nudimo Vam mogućnost godišnjeg Ugovora.
Obaveze naše firme, prema takvoj vrsti Ugovora, bi bile :

deratizacija-beograd-zemun– Dezinfekcija (ako za to postoji potreba)
– Dezinsekcija
– Deratizacija
– Izrada godišnjeg plana
– Monitoring kompletnog objekta
– Uklanjanje biološkog otpada
– Postavljanje i obeležavanje deratizacionih kutija i deratizacionih skrivalica, kao i    insekt monitoring kutija
– Izrada layout (mape)
– Izrada i vođenje evidencija sa dostavljenim MSDS (bezbednosnim) listama i rešenjima  za preparate
– Izrada i dostavljanjem Izveštaja
– Izrada i praćenje trendova