• group.anit@gmail.com
  • Tel: 065/84-49-221

Značaj suzbijanja štetnih organizama

Značaj suzbijanja štetnih organizama

Planiranje i izvođenje preventivno – sanitarnih mera  usklađenih sa zakonskom regulativom Republike Srbije, zahteva različiti pristup  kod objekata različitih namena.  Suzbijanja štetnih organizama veoma je važan iz više aspekata, pri čemu se posebna pažnja posvećuje:

Epidemiološkom – epizoološkom značaju – sprečavanje  prenošenja  i pojava različitih vrsta zaraznih bolesti kod čoveka i životinja.

Ekonomskom značaju (uništavanje i zagađivanje hrane, instalacija, materijalnih dobara, i dr).

Preventivne mere se definišu nakon celokupne ocene opšteg stanja, analize mogućih rizika i utvrđivanja kontrolnih kritičnih tačaka.

Insekti, glodari, ptice i ostale vrste, koje se u ovom slučaju nazivaju štetočine, značajna su pretnja za bezbednost i zdravlјe lјudi. Ove životinje često sadrže mikroorganizme, uzročnike trovanja hranom. Ptice, na primer, prenose Campylobacter spp., a insekti i glodari Salmonella spp., dva najčešća uzročnika bolesti prouzrokovanih hranom.

Sprovođenje redovnih preventivnih mera, tj redovne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, potrebno je posvetiti im dodatnu pažnju kako bi rizik od pojave zaraznih bolesti smanjili na minimum.

dezinfekcija-dezinsekcija-deratizacija