• group.anit@gmail.com
  • Tel: 065/84-49-221

Anit Consalting

Anit Consalting

anit_group_logo„ANIT CONSALTING“ – Agencija za konsalting i menandžment, osnovana je sa željom  za pronalaženjem optimalnijih rešenja u problematici  iz oblasti zaštite životne sredine  i unapređenjem poslovanja, kao i širenjem svesti kroz edukaciju, a sve u skladu sa zakonskom regulativom.

Multidisciplinarni pristup, koji zastupamo, podrazumeva da se naš tim sastoji od relevantnih stručnjaka iz različitih oblasti, kao i da saradnju razvijamo sa drugim ustanovama javnog i privatnog sektora, u  zavisnosti od problematike, a sve u skladu sa potrebama korisnika.